Ozon Hakkında

Genel Olarak Ozonlamanın Uygulandığı Alanlardaki Ozon Dozları Ve Temas Süreleri

Uygulama Alanları Uygulanan Ozon Dozu (mg/1lt) Temas Süresi (dakika)
Şişelenmiş Su (Dezenfeksiyon) 0.25 – 1.0 3 – 10
Kullanma Suyu 
Dezenfeksiyon
Bulanıklık giderimi/ mikroflok.
THM yapıcıların giderimiTat ve Koku Giderimi
Renk Giderimi (tannin-lignin)
Demir, Mangan Giderimi
1.5 – 3.0
0.5 – 1.5
1.5 – 3.0
1.0 – 5.0
2.0 – 10.0
İletişime geçiniz…
5 – 10
3 – 10
5 – 10
5 – 10
10 – 30
İletişime geçiniz…
Saflaştırılmış Su
Toplam organik karbon giderimi
Boruların Sanitasyonu
1.0 – 3.0
1.0 – 3.0
1
5 – 10
Atık Su 5.0 – 15.0 15 – 30
Soğutma Kuleleri 0.1 – 0.4 1

 

Resim
X