Ozon Hakkında

Ozon Ve Klor Karşılaştırması

Suda Klor Ozon
Oksidasyon Potansiyeli 1.36 2.07
Dezenfeksiyon: Bakteri, Virüsler Orta Orta Mükemmel Mükemmel
Çevre Dostu Hayır Evet
Renk Giderimi Orta Mükemmel
Kanserojen Oluşumu Muhtemel Hayır
Organiklerin Oksidasyonu Orta Yüksek
Mikro Çökeltme Hayır Orta
pH Etkisi Değişken Düşürür
Sudaki Yarı-Ömrü 2-3 Saat 20 Dakika
 Deri Zararları, Solunum Zararları Yüksek, Yüksek Orta, Yüksek
Uygulama Zorluğu Düşük Yüksek
Yatırım Maliyeti Düşük Yüksek
Aylık Maliyet Yüksek Düşük
Resim
X