Ozon Hakkında

Ozon Gazı Dezenfeksiyon Dışında Başka Amaçlar dada Kullanılabilirmi ?

Ozon gazı, dezenfeksiyon dışında başka birçok amaçla kullanılmaktadır:

Özellikle su şişeleme tesislerinde ve gıda endüstrisinde kullanılan işletme sularının demir ve mangan arıtımında, sularda bazı bakteriyolojik faaliyetler sonucu bulunabilen amonyak ve nitritin giderilmesinde, ozon ticari olarak kullanılmaktadır.

Ozon gazı, süt ve süt ürünleri işletmeleri, ilaç fabrikaları, yağ ve kimyasal madde üreten tesislerde ve sularda istenmeyen kokuların giderilmesinde kullanılır. Ayrıca evcil hayvan beslenen evlerde, işyerlerinde, kahvehane ve gece kulüplerinde de ortam havasındaki istenmeyen kokuların giderilmesinde ozon gazı kullanılmaktadır.

Ozon gazı, tarımsal ilaç kalıntılarının giderilmesi amacıyla, gıda sanayiinde ve içme sularının arıtılmasında kullanılmaktadır.

Gıda endüstrisinde ozon, dezenfeksiyon dışında gıdaların renginin düzeltilmesi amacıyla da kullanılmaktadır.

Bunların yanısıra atık su arıtımında, genellikle ilk kimyasal arıtım ile biyolojik arıtım arasında kullanılan ozonlama; atık suların yönetmeliklerle belirlenmiş şartlara ulaşmasında ve tekrar kullanım için geri kazanılmasında önemli rol oynar.

Resim
X