Ozon Hakkında

Ozon ppm Seviyeleri

PPM nedir?
PPM (milyon birimde ünite) ppb milyar birimde bir.

Ozonun hava ve suda konsantrasyonu “ppm” (parts per milion-milyonda parça) olarak gösterilir.

Havada 1 ppm, yaklaşık olarak 2,1mgr/m3 ozona eşittir. Güneşe, mevsime ve coğrafik konuma bağlı olmakla birlikte, yükseklik arttıkça, ozon konsantrasyonu da artar.

Havadaki ozon konsantrasyonu,

 • 0,003 – 0,015 Kokuyu hissetme seviyesi.
 • 0,003 – 0,005 ppm Temiz bir havada, deniz seviyesinde konsantrasyonuna rastlanır.
 • 0,005 – 0,010 Orman havası.
 • 0,010 ppm seviyelerinde, dezenfektan ve etkileri başlar. Kişinin hassasiyetine bağlı olmakla birlikte, bu seviyede kokusu hissedilmeye başlar.
 • 0,020 ppm havadaki bakterilerin %90 ını yok eder.
 • 0,020 – 0,050 Yıldırımlardan sonra hava da bulunur. Yıldırımlı bir fırtınadan hemen sonra 0,100 ppm seviyelerine ulaşabilir.
 • 0,050 Sürekli soluma FDA emniyet seviyesi. (0,050 ppm konsantrasyona kadar sınırsız sürede kalınabilir.)
 • 0,100 Süre kısıtlaması 8 saat/gün olarak FDA (0,1 ppm.) tarafından emniyet seviyesi olarak verilmiştir.
 • 0,120 ppm, EPA tarafından şehir havası eşik seviyesi olarak belirlenmiştir .
 • 1,000 – 2,0 İnsan tolerans seviyesi olarak bilinmektedir. (öksürük, boğaz kuruluğu, göz yaşarması Yani, bu sınırdan itibaren bünye, geniz yanması, göz yaşarması gibi reaksiyonlarla, ozonlu ortamda kalmayı reddetmektedir. Astımlı bünyeler, daha fazla etkilenmektedir. Bu seviyede dahi, ozonun bünyeye kalıcı bir zarar verdiği söylenemez. Sadece lokal tahrişler oluşmuştur; birkaç saat içinde bünye kendini onaracaktır.
 • 5,000-10 Nabız atışı, vücut ağrısı, uyuşma duırumları gözlenebilir. Eğer maruziyet devam ederse akciğer ödemi oluşur.
 • 15,0 – 20,0 Küçük hayvanlar 2 saat için de ölür.
 • 50. ppm İnsan hayatı 1 saat için de tehlikeye girer.

Kısaca ozon eşik seviyeleri

 • 0,064 Ppm iyi,
 • 0,065 – 0,084 ppm orta,
 • 0,085 – 0,104 ppm duyarlı kişiler sağlıksız,
 • 0,105 – 0,124 ppm sağlıksız,
 • 0,125 – 0,404 ppm çok sağlıksız olarak nitelenir.
Resim
X